اعضا

-
تاریخ درج : 1395/03/12

 

 

مشخصات نمايندگان حوزه ستادي در كميته مديريت عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

رديف

حوزه ذيربط

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن مستقيم

دورنگار

آدرس پست الكترونيكي

1

مركز نظارت و ارزيابي

حجت­اله مرادي­پور

معاون مركز

82233480

 

hjt_ moradi@yahoo.com

2

دفتر بازرسي و پاسخگويي

رضا نوروززاده

معاون

82234270

 

Norouzzadehreza @ yahoo.com

3

معاونت حقوقي و امور مجلس

علي مجد

مديركل امور مجلس

82233640

 

aleemajd@yahoo.com

4

معاونت آموزشي

يوسف محب­زادگان

معاون دفتر برنامه­ريزي

82233850

 

Moheb 56 @ yahoo. com

5

سازمان امور دانشجويان

ميترا اسماعيلي

مديركل دفتر نظارت و ارزيابي سازمان

96664410

 

Mitesmaeili @ gmail.com

6

دفتر وزارتي

فاطمه زرين­آميزي

معاون دفتر وزارتي

82234020

 

Zarinfatemeh @ yahoo.com

7

معاونت اداري ـ مالي

نرگس قنبري

معاون دفتر برنامه و بودجه

82233325

 

Zghanbari5@ yahoo.com

8

معاونت پژوهش و فناوري

حسن خوش­قلب

مشاور و رئيس حوزه معاونت

5765668

 

Khoshghalb hassan @ gimal.com

9

معاونت فرهنگی- اجتماعی

خانم وثوقی

معاون دفتر سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی

 

 

Raftan2002@yahoo.com

10

مركز جذب

دكتر غلامرضا لطيفي

معاون ارزشيابي امور استانهاي مركز جذب

82234623

 

Rlatifi2002@gmail.com

11

معاونت اداري ـ مالي

آزاده حسین زاده

مسئول مطالعات تحول اداری

82233376

88575800

Hoseinzadeh80@gmail.com

12

مرکز همکاری های علمی و بین المللی

دکتر کوهیان

معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی

82234228

 

 

13

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

معصومه قارون

معاون اجرایی

22010616 الی 17

 

m.gharoun@gmail.com

mgharun@ymail.com

14

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر طهماسبی

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

56276618

56276618

planning@irost.ir

15

صندوق رفاه دانشجویی

ابوالفتح رضایی

اداره بازرسی و نظارت

89376418

 

Armir1392@gmail.com

 

© 2018 Sanjesh Organization