خانه اداره خدمات پژوهشی اداره خدمات پژوهشی- اعضای هیأت علمی سازمان

اعضای هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور

-
تاریخ درج : 1395/12/17    تاریخ بروز رسانی :1395/12/21    تعداد بازدید:1186

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر ابراهیم خدایی

معاون وزیر و رئیس سازمان

2

دکتر احسان جمالی

معاون فنی و آماری

3

دکتر ابوالفضل آقابابا

مشاور رئیس سازمان

4

دکتر رضا محمدی

رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

5

دکتر غلامرضا یادگارزاده

مدیرکل دفتر آزمون سازی و روانسنجی

6

دکتر سیما نقی زاده

عضو هیأت علمی سازمان

7

دکتر سیدمرتضی نوربخش

مدیرکل دبیرخانه گزینش دانشجو

8

دکتر بهروز کاوه ئی

عضو هیأت علمی سازمان

9

دکتر محسن طلایی

عضو هیأت علمی سازمان

10

دکتر عبدالکریم شادمهر

عضو هیأت علمی سازمان

11

دکتر کیانوش محمدی روزبهانی

رئیس گروه مطالعات اجتماعی

۲۲۱۹۰۷
تعداد بازدید کل :
۴
تعداد افراد online :