خانه آمار کاربردی آمار کاربردی - معرفی اعضاء

اعضاء گروه آمار کاربردی

-
تاریخ درج : 1395/12/18    تاریخ بروز رسانی :1396/11/23    تعداد بازدید:711

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی(آخرین مدرک اخذ شده)

تلفن تماس

1

دکتر سیما نقی زاده

عضو هیئت علمی

آمار

دکتری

43591880

2

دکتر بهروز کاوه ایی

عضو هیئت علمی مشاوران عالی

آمار

دکتری

43591515

3

حسین رضازاده

کارشناس امور پژوهشی 

آمار 

کارشناسی ارشد

43591530

4

مژگان احتشام حسینی

کارشناس امور پژوهشی 

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد  

43591574

5

زهرا کرباسی

کارشناس امور پژوهشی

آمار

کارشناسی ارشد

43591553

6 هومن هرمزی کارشناس امور پژوهشی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد 43591554
۲۲۱۹۰۹
تعداد بازدید کل :
۴
تعداد افراد online :