خانه آمار کاربردی آمار کاربردی - معرفی اعضاء

اعضاء گروه آمار کاربردی

-
تاریخ درج : 1395/12/18    تاریخ بروز رسانی :1395/12/21    تعداد بازدید:387

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی(آخرین مدرک اخذ شده)

1

دکتر سیما نقی زاده

عضو هیئت علمی

آمار

دکتری

2

دکتر بهروز کاوه ایی

عضو هیئت علمی مشاوران عالی

آمار

دکتری

3

حسین رضازاده

کارشناس امور پژوهشی 

آمار 

کارشناسی ارشد

4

مژگان احتشام حسینی

کارشناس امور پژوهشی 

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد  

5

زهرا کرباسی

کارشناس امور پژوهشی

آمار

کارشناسی ارشد

6 هومن هرمزی کارشناس امور پژوهشی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
۱۳۴۲۵۱
تعداد بازدید کل :
۵
تعداد افراد online :