خانه مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی - معرفی اعضاء

اعضاء گروه مطالعات اجتماعی

اعضاء گروه مطالعات اجتماعی
تاریخ درج : 1395/12/18    تاریخ بروز رسانی :1395/12/18    تعداد بازدید:156

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

 1

دکتر کیانوش محمدی روزبهانی

 رییس گروه مطالعات اجتماعی

 فلسفه تعلیم و تربیت

 دکتری

 2

 فاطمه قلخانباز

 کارشناس پژوهشی

 پژوهشگری علوم اجتماعی

( جامعه شناسی)

کارشناسی ارشد

 3

وحیده سعیدنیا

 کارشناس پژوهشی

 برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد

۴۶۲۸۵
تعداد بازدید کل :
۲
تعداد افراد online :