خانه اخبار اخبار سايت

برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی کیفیت در دانشگاه مفید قم

-کارگاه آموزشی ارزشیابی کیفیت در تاریخ 95.10.14 در دانشگاه مفید قم برگزار شد.
تاریخ درج : 1395/12/23    تاریخ بروز رسانی :1395/12/23    تعداد بازدید:352

پیرو تصویب مفاد بخش آموزش عالی برنامه سوم توسعه کشور،انجام فعالیت ارزیابی و اعتبارسنجی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از سال 1379 آغاز و پس از آن در راستای تصویب این امر در برنامه چهارم و پنجم توسعه و نقشه جامع علمی کشور و نیز ابلاغ آن در سیاست های کلی علم و فناوری مقام معظم رهبری و به عنوان دومین مأموریت اصلی سازمان سنجش آموزش کشور ،در دستور کار مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبار سنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی این سازمان قرار گرفته است. از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در این حوزه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت آشنایی جامعه دانشگاهی، با مفاهیم و مبانی ارزیابی کیفیت در نظام آموزش عالی و فرایند انجام ارزیابی درونی در گروه‌های آموزشی و ایجاد فضایی جهت  بحث و بررسی در این حوزه می‌باشد. در این خصوص در سال 1395 کارگاه آموزشی ارزشیابی کیفیت در تاریخ 95.10.14 با حضور 45 نفر از مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه مفید قم برگزار شد.

۲۲۱۹۴۶
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :