معرفی اعضاء حوزه مدیریتی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

معرفی اعضاء مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

1

دکتر رضا محمدی

رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

88923790-88923778

2

دکتر کیانوش محمدی روزبهانی

رئیس گروه مطالعات اجتماعی

88907406-43591567

3

دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی

سرپرست گروه سنجش و اندازه گیری

43591553

4

دکتر سیما نقی‌زاده

سرپرست گروه آمار کاربردی

43591880

5

آقای خداداد سینکایی

مسئول دفتر مرکز

43591550-88923790

6

خانم فائقه رسولی

تایپیست مرکز

43591555

 

۲۲۱۹۲۰
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :