خانه اداره خدمات پژوهشی اداره خدمات پژوهشی - دبیرخانه ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی

معرفی اعضای دبیرخانه ترفیع و ارتقا

-
تاریخ درج : 1396/01/21    تاریخ بروز رسانی :1396/01/26    تعداد بازدید:199

                                                                       معرفی اعضای دبیرخانه ترفیع ارتقاء اعضای هیأت علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

1

رضا محمدی

رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی و رئیس کمیته ترفیع ارتقاء

دکتری

مدیریت آموزش عالی

2

فاطمه آجورلو  

کارشناس امور پژوهشی

کارشناسی

پژوهشگری علوم اجتماعی

۱۳۴۲۷۵
تعداد بازدید کل :
۶
تعداد افراد online :