خانه مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی - معرفی اعضاء

وحیده سعیدنیا

کارشناس پژوهشی
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1396/03/28    تعداد بازدید:50

نام نام‌خانوادگی: وحیده سعیدنیا

محل خدمت:  مرکز تحقیقات، ارزشیابی،

اعتبار سنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور

پست سازمانی: کارشناس پژوهشی

رشته شغلی: مطالعات اجتماعی

رشته تحصیلی: برنامه ­ریزی درسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس ایمیل: Saeednia64@yahoo.com

 

حوزه تخصصی فعالیت:

ارزیابی برنامه درسی- تعیین ملاک های داوری- نیازسنجی آموزشی- طراحی آموزش پودمانی

حوزه فعالیت های پژوهشی/آموزشی:

آزمون سراسری- آموزش عالی- ارزشیابی- برنامه درسی

۸۰۰۸۰
تعداد بازدید کل :
۱۰
تعداد افراد online :