خانه سنجش و اندازه گیری - اطلاعات کلی

معرفی گروه سنجش و اندازه گیری

معرفی گروه سنجش و اندازه گیری
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :    تعداد بازدید:485

 

گروه سنجش و اندازه‌گيری  مرکز تحقيقات، ارزشيابی، اعتبارسنجی و تضمين کيفيت آموزش عالی در اوايل اسفند ماه سال 1381 تشكيل شد. اين گروه كار خود را با مطالعه در زمينه‌های بهبود فرايندهای سنجش واندازه‌گيری شروع كرد و نخستين تلاش خود را بر مطالعه روش‌هايی از سنجش و اندازه‌گيری متمركز كرد كه در سال‌های اخير اهميت و رواج بيشتری يافته‌اند. نخستين مطالعه از اين دست مطالعه نظری جامعی بود كه درباره مدل‌ها و روش‌های نظريه سوال ـ پاسخ انجام گرفت.

 

 

 اهداف

 انجام و هدايت پژوهش‌های بنيادی و كاربردی در حوزه آزمون‌های ورودی آموزش عالی، سنجش و اندازه‌گيری‌های روانی و تربيتی به منظور تقويت و بهبود اجرا، نمره‌گذاری و تحليل نتايج آزمون‌ها و تبديل شدن به مرجع علمی قابل اعتماد در حوزه سنجش و اندازه‌گيری

 

 

 

۲۲۱۹۲۸
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :