خانه سنجش و اندازه گیری -حوزه های کاری

حوزه‌های كاری گروه سنجش و اندازه گيری

حوزه‌های كاری گروه سنجش و اندازه گيری
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :    تعداد بازدید:443

گروه سنجش و اندازه‌گيری با توجه به دو مأموريت اصلی سازمان سنجش آموزش کشور ـ سنجش علمی و ارزشيابی آموزشی ـ فعاليت‌های خود را در حيطه‌های پژوهشی، آموزشی و عرضه خدمات تخصصی بر رفع نياز سازمان و بررسی ديدگاه‌ها، روش‌ها و مطالعات جديد در حوزه سنجش و اندازه‌گيری آموزشی متمرکز کرده است.

 

 فعاليت پژوهشی

1- تحقيق و پژوهش در زمينه نظريه‌های روانسنجی و مسائل مربوط به آزمون‌سازی؛ 

2- تحقيق و پژوهش در خصوص شرايط و كيفيت آزمون‌ها؛

3- انجام تحقيقات جهت ارائه روش‌های بهینه و معيارهای علمی گزينش دانشجو؛

4- تحقيق و بررسی در زمينه مسائل مربوط به ساختن ابزارهاي مناسب جهت مسائل تحقيقی؛

5- تحقيق و پژوهش به منظور بررسی كارآمدی ابزارهای اندازه‌گيری آموزشی تهيه شده در خصوصيات شناختی و عاطفی كادر آموزشی، دانشجويان و دانش آموزان؛

6- طراحی بانك سوال؛

7-تهیه و تدوين مقالات و ارائه طرح‌هاي پژوهشی در زمينه‌های مربوط به سنجش و اندازه‌گيری؛

 

 فعاليت آموزشی

 برگزاری دوره و كارگاه‌های آموزشی در زمينه سنجش و اندازه‌گيری؛ 

  

ارائه خدمات

 1- ارائه مشاوره به بخش‌های مختلف سازمان در زمينه سنجش و اندازه‌گيری؛ 

 2- همكاری در امور مربوط به مأموريت‌های سازمان؛

 


۲۲۱۸۹۸
تعداد بازدید کل :
۴
تعداد افراد online :