خانه آمار کاربردی آمار کاربردی -اطلاعات کلی

حوزه های کاری- آمارکاربردی

حوزه های کاری- آمارکاربردی
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1395/12/23    تعداد بازدید:475

معرفی گروه :

گروه پژوهشی آمار کاربردی به عنوان یکی از گروه­های پژوهشی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور به استناد تأییدیه شماره 3200/22 مورخ 1384/3/25 شورای گسترش آموزش عالی و در راستای اجرایی نمودن آخرین چارت تشکیلاتی مصوبه دی ماه سال 1390 این سازمان، از ابتدای خردادماه سال1391 شکل گرفت و با توجه به تولیدات علمی و حضور فعال در عرصه­ های مختلف توانسته است جایگاه خود را پس از مدت کوتاهی در مرکز بدست آورد.

مأموریت گروه:

توسعه استفاده و کاربرد فنون و روش‌های آماری در فعالیت‌های پژوهشی سازمان ، در راستای سنجش علمی و ارزشیابی آموزش عالی

اهداف گروه آمار کاربردی:

الف) گسترش فنون و روشهای علمی آمار در زمینه سنجش علمی داوطلبین و ارزشیابی آموزش عالی

ب) تقویت توان تحلیل آماری در مرکز و سازمان

ج) تهیه و تدوین طرح استقرار نظام آماری سازمان سنجش آموزش کشور

د)کمک به برنامه ریزی در تصمیم گیری های بلندمدت در راستای بهبود کیفیت در سنجش و آموزش

۲۲۱۹۲۱
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :