خانه اداره خدمات پژوهشی اداره خدمات پژوهشی -دبیرخانه شورای پژوهشی

تاريخچه اداره خدمات پژوهشي

تاريخچه اداره خدمات پژوهشي
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1395/12/17    تعداد بازدید:6005

تاريخچه : سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان نهاد ملي تخصصي متولي مأموريت‌هاي راهبردي سنجش علمي و ارزشيابي آموزشي و تضمين کيفيت آموزش عالي، راهبرد پيوست پژوهشي براي هر يک از فعاليت‌هاي اصلي در راستاي تحقق کارا و اثربخش اين دو مأموريت را در اولويت فعاليت‌هاي خود قرار داده است. بر اين اساس مرکز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين کيفيت آموزش عالي در سال 1379 با چهار گروه پژوهشي رسماً آغاز به کار کرد. با توجه به اين که امر پژوهش و راهبري و مديريت آن محدود به فعاليت‌هاي مرکز نبوده و کليه فعاليت‌هاي سازمان را پوشش مي‌دهد و نيز توجه خاص به اين مهم كه شرح وظايف  و حيطه وظايف و اختيارات گروه‌هاي پژوهشي مشخص و عملاً امکان مديريت امر پژوهش با اين گستردگي توسط گروه خاصي ميسر نمي‌شد، بر اين اساس اداره خدمات پژوهشي در جهت راهبري، مديريت و ساماندهي امور پژوهشي مرکز و سازمان در سال 1391 رسماً راه‌اندازي گرديد. اين اداره در حال حاضر داراي زير مجموعه‌هاي زير مي‌باشد: دبيرخانه شوراي پژوهشي، کميته­هاي تعيين داوران و آناليز هزينه، دبيرخانه مجلات، دبيرخانه کميته ترفيع و ارتقاء اعضاء هيأت علمي، کميته طرح‌هاي پژوهشي و دبيرخانه شوراي علمي مرکز مي‌باشد.

۲۲۱۹۳۶
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :