خانه اداره خدمات پژوهشی اداره خدمات پژوهشی -دبیرخانه شورای پژوهشی

ماموريت هاي اداره خدمات پژوهشي

ماموريت هاي اداره خدمات پژوهشي
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1395/12/17    تعداد بازدید:391

مأموريت:راهبري و مديريت فعاليت‌هاي پژوهشي در راستاي مأموريت‌هاي سازمان

اهداف کلي:      

مديريت و راهبري امور اجرايي طرح‌هاي پژوهشي

 مديريت و راهبري امور اجرايي شوراي پژوهشي، شوراي (علمي) مرکز و کميته‌ طرح‌هاي پژوهشي

مديريت و راهبري مجلات مطالعات اندازه‌گيري و ارزشيابي آموزشي و نامه آموزش عالي

مديريت و راهبري امور هيات علمي و كارگاه ها و دوره هاي آموزشي

۲۲۱۹۴۵
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :