خانه اداره خدمات پژوهشی -دبیرخانه شورای پژوهشی

آیین نامه ها ی اداره خدمات پژوهشی

آیین نامه ها ی اداره خدمات پژوهشی
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1395/12/18    تعداد بازدید:35

ردیف

عنوان

دریافت فایل

1

شیوه نامه فعالیت­های پژوهشی

فایل PDF

2

شیوه نامه نظارت بر طرح­های پژوهشی مصوب

فایل PDF

۱۹۰۱۷
تعداد بازدید کل :
۱
تعداد افراد online :