کمیته آنالیز هزینه
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1395/12/18    تعداد بازدید:378

معرفی : پس از فرایند ارزیابی طرح پژوهشی و نهایی شدن ، طرح مذکور پس از تصویب در شورای پژوهشی جهت برآورد هزینه واقعی انجام طرح در کمیته آنالیز هزینه مطرح می­شود. اعضاء متغیر این کمیته با توجه به موضوع طرح­های پژوهشی بر حسب تخصص موضوعی و تجربه کاری انتخاب می­شوند.

ساختار:

 

اعضاء:  رئیس مرکز ( رئیس کمیته)-  مدیران گروه های پژوهشی مرکز – معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی- متخصصان موضوعی

 

۲۲۱۹۳۰
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :