اعضای کمیته ترفیع
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1396/12/28    تعداد بازدید:380

1-اعضای کمیته ترفیع سازمان سنجش آموز کشور شامل:

2-آقای دکتر رضا محمدی عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی - رئیس کمیته ترفیع

3-آقای دکتر احسان جمالی عضو هیات علمی و معاون فنی آمار

4-آقای دکتر غلامرضا یادگارزاده عضو هیات علمی  و مدیرکل دفتر آزمون سازی و روانسنجی

5-آقای دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع

6-آقای دکتر مرتضی نوربخش عضو هیات علمی و مدیرکل دبیرخانه گزینش دانشجو

۲۲۱۹۴۸
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :