خانه شورای پژوهشی شورای پژوهشی - معرفی اعضاء

اعضای شورای پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

اعضای شورای پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1396/11/17    تعداد بازدید:1863

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

دانشگاه/ موسسه

1

دکتر ابراهیم خدایی

معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور(رئیس شورا)

دانشیار

دانشگاه تهران

2

خانم دکتر نسرین نورشاهی

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

استادیار

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

3

دکتر احمد پارسیان

عضو هیات علمی

استاد

دانشگاه تهران

4

دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

استاد

دانشگاه تهران

5

دکتر احسان جمالی

معاون فنی و آماری

استادیار

سازمان سنجش آموزش کشور

6

خانم دکتر رضوان حکیم‌زاده

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

دانشیار

دانشگاه تهران

7

دکتر رضا محمدی

رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی ( نایب رئیس و دبیر شورا)

استادیار

سازمان سنجش آموزش کشور

8

دکتر علی مقدم زاده

مشاور رییس سازمان

استادیار

دانشگاه تهران

9

دکتر غلامرضا یادگارزاده

مدیر کل دفتر آزمون سازی و روان سنجی

استادیار

سازمان سنجش آموزش کشور

10

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

عضو هیات علمی

استاد

دانشگاه خوارزمی

 

 

۲۲۱۹۳۱
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :