انتشارات مرکز - معرفی کتاب
نگاهي به آزمون نيمه متمركز دكتري تخصصي در ايران
درآمدي بر آزمون‌هاي ورودي در آموزش عالي
انتخاب رشته انتخاب آینده
واژه‌نامه سنجش، اندازه‌گيري و ارزشيابي آموزشي
مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي ارزشيابي و تضمين كيفيت در نظام هاي آموزشي با تاكيد بر يكپارچه­سازي نظام آموزشي
ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی کشور هند
خود- ارزيابي برنامه‌هاي اجتماعي: راهنمايي براي سنجش عملكرد
سیمای آموزش عالی ایران سی سال بعد از انقلاب با نگاهی به عملکرد دانشگاه­های تابعه وزارت طی سال‌های(86 ـ 84)
مجموعه مقالات دومين همايش ارزيابي دروني براي ارتقاي كيفيت دانشگاهي
ارزشيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (در برنامه سوم توسعه 83-1379)
۲۲۱۹۳۳
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :